Kỹ năng tin học - Trang 10

Cập nhật tỷ giá tự động trên excel

Thông thường để cập nhật tỷ giá hối đoái từ 1 ngân hàng nào đó thì đến 99% là cập nhật thủ công từ trên web. Tuy nhiên, nếu bạn phải cập nhật tỷ...