Bài viết mới

Những lưu ý khi mua hàng qua mạng

Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ kèm theo đó nhu cầu mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trở nên phổ biến hơn. Song, hiện tại, việc mua sắm trên mạng tồn tại không ít rủi ro.

10 xu hướng tiêu dùng, ứng dụng trong năm 2015

Ericsson vừa công bố tại Việt Nam 10 xu hướng tiêu dùng, ứng dụng nổi bật của năm 2015 và đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh đến sự ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Internet, smartphone, điện...

FIX BIOS APPLICATION ERROR (501) IN HP LAPTOP

You deleted the efi-partition (HP_Tools). You can get past this message by disabling HP Quicklook 2 in your BIOS. 1. Open up your BIOS (by pressing F10 while your machine is booting up) 2. Go to System Configuration / Device...