Kỹ năng tin học - Trang 13

3 cách lấy lại mật khẩu wifi lỡ quên nhanh chóng

Hầu hết người dùng thường có thói quen lưu mật khẩu wifi mặc định trên điện thoại và máy tính. Sau lần đăng nhập đầu tiên, mọi người thường quên mật khẩu wifi. Khi có nhu cầu đặc biệt hoặc khi reset lại thiết bị thì không phải người nào cũng...

Cập nhật tỷ giá tự động trên excel

Thông thường để cập nhật tỷ giá hối đoái từ 1 ngân hàng nào đó thì đến 99% là cập nhật thủ công từ trên web. Tuy nhiên, nếu bạn phải cập nhật tỷ...

Hướng dẫn căn chuẩn lề trong Excel

Khi làm việc với bản tính Excel, việc căn chuẩn lề trong Excel là điều cần thiết, giúp chúng ta có trang văn bản, dữ liệu đẹp hơn, định dạng chuẩn hơn sau khi hoàn thành cũng như sau khi...