Bài viết mới

Tường lửa là gì?

Có thể bạn đã nghe nói rằng, tường lửa (firewall) là lá chắn bảo mật quan trọng, nhưng bạn có biết...

Khi dân IT làm thơ

Vào mạng đọc được một bài thơ của dân IT rất chi là sến :)) share cho dân IT này