Kỹ năng tin học - Trang 2

Cách biến điện thoại Android/iOS thành webcam

Mình nghĩ đây là giải pháp còn tốt hơn cả "chữa cháy" bởi camera điện thoại luôn có chất lượng tốt hơn so với camera của webcam. Trong tình huống học sinh đang phải...