Bài viết mới

Tìm hiểu và phân biệt các loại cáp máy tính

Có nhiều chuẩn cũng như nhiều loại dây cáp kết nối khác nhau được sử dụng cho máy vi tính ngày nay. Mỗi loại dây cáp kết nối với PC hay laptop thông qua một giao diện nhất định để...

Sự khác nhau của MB và Mb

MB và Mb đều là đơn vị chỉ kích thước của thông tin. Tuy chỉ khác biệt khác nhau về mặt HOA thường nhưng về mặt ý nghĩa lại khác nhau hoàn toàn mà số đông...