Kỹ năng tin học - Trang 3

5 cách chụp màn hình máy tính Windows 10

Trong quá trình làm việc, viết bài hướng dẫn cho trang Web hay một qui trình thực hiện nào đó trên máy tính, mình thường chụp toàn bộ màn hình...