Kỹ năng tin học - Trang 4

Cách thay đổi tốc độ cuộn trang của chuột máy tính

Mặc định nó sẽ cuộn từ từ khi bạn liên tục lăn chuột với tốc độ vừa phải. Vậy, nếu bạn cảm thấy tốc độ này chậm hay muốn thay đổi sang kiểu 1 nấc lăn chuột 1 màn hình thì trên Windows 10 bạn...