65 phím tắt thần thánh không thể thiếu giúp bạn tiết kiệm thời gian

1. Ctrl + a - chọn tất cả
2. Ctrl + b - in đậm
3. Ctrl + c - sao chép
4. Ctrl + D - mở hộp thoại định dạng font chữ
5. Ctrl + F - tìm kiếm
6. Ctrl + g - tìm ví dụ tiếp theo của văn bản
7. Ctrl + h - thay thế
8. Ctrl + i - nghiêng
9. Ctrl + k - chèn một siêu liên kết
10. Ctrl + n - mở mới workbook
11. Ctrl + p - in
12. Ctrl + s - lưu trữ
13. Ctrl + u - gạch gạch
14. Ctrl + v - dán
15. Ctrl + w - gần
16. Ctrl + x - cắt
17. Ctrl + y - lặp lại
18. Ctrl + z - hủy bỏ, quay trở lại
19. F1 - giúp đỡ
20. F2 - phiên bản
21. F3 - dán tên
22. F4 - lặp lại hành động cuối cùng
23. F5 - truy cập
24. F6 - ngăn tiếp theo
25. F7 - kiểm tra đánh vần
26. F8 - phần mở rộng của chế độ
27. F9 - recalculate tất cả mọi người
28. F10 - kích hoạt thanh thực đơn
29. F11 - đồ thị mới
30. Ctrl + +:-chèn vào thời điểm hiện tại
31. Ctrl + +;-chèn ngày hiện tại
32. Ctrl + "- sao chép giá trị phần tử ở trên
33. Ctrl + '- sao chép công thức từ phần tử ở trên
34. Ca - điều chỉnh bản dịch cho các chức năng bổ sung trong thực đơn excel
35. Ca + F2 - chỉnh sửa bình luận
36. Ca + F3 - dán chức năng vào công thức
37. Ca + F4 - tìm kiếm tiếp theo
38. Ca + F5 - tìm
39. Ca + F6 - bảng điều khiển trước đây
40. Ca + F8 - thêm vào lựa chọn
41. Ca + F9 - tính bảng làm việc hoạt động
42. Ca + F10 - trưng bày thực đơn popup
43. Ca + F11 - bảng tính mới
44. Ctrl + F3 - đặt tên
45. Ctrl + F4 - gần
46. Ctrl + F5 - kích thước của cửa sổ phục hồi
47. Ctrl + F6 - cửa sổ workbook tiếp theo
48. Ca + Ctrl + F6 - cửa sổ workbook trước đây
49. Ctrl + F7 - di chuyển cửa sổ
50. Ctrl + F8 - thay đổi kích cỡ cửa sổ
51. Ctrl + F9 - giảm thiểu các workbook
52. Ctrl + F10 - tối đa hoặc phục hồi cửa sổ
53. Ctrl + F11 - inset 4.0 tờ macro
54. Ctrl + F1 - tập tin mở
55. Alt + F1 - chèn đồ thị
56. Alt + F4 - thoát khỏi ứng dụng hoặc tắt máy
57. Alt + F11 - biên tập viên cơ bản visual
58. Ctrl + Shift + F3 - tạo tên sử dụng tên của hàng và nhãn cột
59. Ctrl + Shift + F6 - cửa sổ trước
60. Ctrl + Shift + F12 - in
61. Alt + ca + F1 - bảng tính mới
62. Ctrl + '. Chuyển đổi giá trị / Hiển thị của công thức
63. Ctrl + Shift + a - chèn tên trong công thức
64. Mũi Tên Alt + down - danh sách xem tự động
65. Ctrl + Shift + ~ - định dạng chung

Nguồn: Sưu tầm

 

25 phím tắt trên Macbook người dùng nên biết
63 phím tắt thông dụng không thể không biết với người dùng Windows
Tổng hợp phím tắt trong word 2003 2007 2010
38 phím tắt đơn giản cực hữu ích trong excel