65 phím tắt thần thánh không thể thiếu giúp bạn tiết kiệm thời gian

1. Ctrl + a - chọn tất cả
2. Ctrl + b - in đậm
3. Ctrl + c - sao chép
4. Ctrl + D - mở hộp thoại định dạng font chữ
5. Ctrl + F - tìm kiếm
6. Ctrl + g - tìm ví dụ tiếp theo của văn bản
7. Ctrl + h - thay thế
8. Ctrl + i - nghiêng
9. Ctrl + k - chèn một siêu liên kết
10. Ctrl + n - mở mới workbook
11. Ctrl + p - in
12. Ctrl + s - lưu trữ
13. Ctrl + u - gạch gạch
14. Ctrl + v - dán
15. Ctrl + w - gần
16. Ctrl + x - cắt
17. Ctrl + y - lặp lại
18. Ctrl + z - hủy bỏ, quay trở lại
19. F1 - giúp đỡ
20. F2 - phiên bản
21. F3 - dán tên
22. F4 - lặp lại hành động cuối cùng
23. F5 - truy cập
24. F6 - ngăn tiếp theo
25. F7 - kiểm tra đánh vần
26. F8 - phần mở rộng của chế độ
27. F9 - recalculate tất cả mọi người
28. F10 - kích hoạt thanh thực đơn
29. F11 - đồ thị mới
30. Ctrl + +:-chèn vào thời điểm hiện tại
31. Ctrl + +;-chèn ngày hiện tại
32. Ctrl + "- sao chép giá trị phần tử ở trên
33. Ctrl + '- sao chép công thức từ phần tử ở trên
34. Ca - điều chỉnh bản dịch cho các chức năng bổ sung trong thực đơn excel
35. Ca + F2 - chỉnh sửa bình luận
36. Ca + F3 - dán chức năng vào công thức
37. Ca + F4 - tìm kiếm tiếp theo
38. Ca + F5 - tìm
39. Ca + F6 - bảng điều khiển trước đây
40. Ca + F8 - thêm vào lựa chọn
41. Ca + F9 - tính bảng làm việc hoạt động
42. Ca + F10 - trưng bày thực đơn popup
43. Ca + F11 - bảng tính mới
44. Ctrl + F3 - đặt tên
45. Ctrl + F4 - gần
46. Ctrl + F5 - kích thước của cửa sổ phục hồi
47. Ctrl + F6 - cửa sổ workbook tiếp theo
48. Ca + Ctrl + F6 - cửa sổ workbook trước đây
49. Ctrl + F7 - di chuyển cửa sổ
50. Ctrl + F8 - thay đổi kích cỡ cửa sổ
51. Ctrl + F9 - giảm thiểu các workbook
52. Ctrl + F10 - tối đa hoặc phục hồi cửa sổ
53. Ctrl + F11 - inset 4.0 tờ macro
54. Ctrl + F1 - tập tin mở
55. Alt + F1 - chèn đồ thị
56. Alt + F4 - thoát khỏi ứng dụng hoặc tắt máy
57. Alt + F11 - biên tập viên cơ bản visual
58. Ctrl + Shift + F3 - tạo tên sử dụng tên của hàng và nhãn cột
59. Ctrl + Shift + F6 - cửa sổ trước
60. Ctrl + Shift + F12 - in
61. Alt + ca + F1 - bảng tính mới
62. Ctrl + '. Chuyển đổi giá trị / Hiển thị của công thức
63. Ctrl + Shift + a - chèn tên trong công thức
64. Mũi Tên Alt + down - danh sách xem tự động
65. Ctrl + Shift + ~ - định dạng chung

Nguồn: Sưu tầm

 

Tổng hợp phím tắt trong word 2003 2007 2010
38 phím tắt đơn giản cực hữu ích trong excel