Các bài viết bởi Admin

Phần mềm đọc PDF miễn phí - Foxit Reader

Phần mềm đọc PDF miễn phí - Foxit Reader

Foxit Reader là một phần mềm hỗ trợ xem tài liệu PDF hoàn toàn miễn phí với kích thước nhỏ đáng kinh ngạc, tốc độ khởi động nhanh và nhiều tính năng phong phú. Với Foxit...

Phần mềm xem phim miễn phí KMPlayer

Phần mềm xem phim miễn phí KMPlayer

KMPlayer được dùng nhiều nhất ở Việt Nam. mặc dù đây là phần mềm miễn phí của Hàn Quốc nhưng nó hỗ trợ rất nhiều thứ tiếng và có cả tiếng Việt, đặc biệt cũng hỗ trợ xem được hầu hết...