Các bài viết bởi Admin

Cách thay đổi tốc độ cuộn trang của chuột máy tính

Cách thay đổi tốc độ cuộn trang của chuột máy tính

Mặc định nó sẽ cuộn từ từ khi bạn liên tục lăn chuột với tốc độ vừa phải. Vậy, nếu bạn cảm thấy tốc độ này chậm hay muốn thay đổi sang kiểu 1 nấc lăn chuột 1 màn hình thì trên Windows 10 bạn...

Cách tạo dấu tích trong Word

Cách tạo dấu tích trong Word

Với những tài liệu khảo sát trên Word, hay như loại tài liệu hồ sơ, xin việc, biểu mẫu… thường phải chèn thêm dấu tích vào tài liệu. Kiểu dấu tích trên Word...