Các bài viết bởi Admin

3 cách bật tắt chế độ Hibernate trong Windows 7

3 cách bật tắt chế độ Hibernate trong Windows 7

Chế độ Hibernate hay còn gọi là chế độ ngủ đông trên Windows 7 được rất nhiều người yêu thích. Nhưng việc bật chế độ Hibernate trên Win 7 thì không phải ai cũng biết. Với máy...

Dịch đa ngôn ngữ trên google sheet, excel

Dịch đa ngôn ngữ trên google sheet, excel

1. Dịch trên Google Sheet. Mở Google Sheet https://www.google.com/intl/vi_VN/sheets/about/ Chọn cá nhân đăng nhập Gmail. Mở Google Sheet, tạo 2 cột. Một cột là từ chúng ta cần dịch, cột thứ 2...