Cách bật chế độ tối Dark Mode trên tất cả các trang web trên Google Chorme

Muốn thử thực hiện điều đó không? Tùy chọn này có sẵn dưới dạng cờ ẩn trong Chrome 78. Giống như tất cả các cờ, tùy chọn thử nghiệm có thể thay đổi hoặc bị xóa bất kỳ lúc nào. Một ngày nào đó, nó có thể chuyển sang một tùy chọn thích hợp trên màn hình Cài đặt của Chrome hoặc nó có thể biến mất hoàn toàn.

 

 
Hướng dẫn tạo Dark Mode cho Zalo Phiên Bản Chat Web Trên Máy Tính

Để tìm nó, hãy nhập “chrome://flags” vào Thanh địa chỉ của Chrome và nhấn Enter.

Tìm kiếm “Chế độ tối” trong hộp tìm kiếm ở đầu trang Thử nghiệm xuất hiện.

Tìm cờ

Nhấp vào hộp ở bên phải của “Buộc chế độ tối cho nội dung web” và chọn “Đã bật” cho cài đặt mặc định.

Bật chế độ tối bắt buộc cho trang web trong thử nghiệm của Chrome.

Nhấp vào “Khởi chạy lại” để khởi chạy lại Chrome. Chrome sẽ đóng và khởi chạy lại tất cả các trang web đang mở của bạn. Đảm bảo lưu bất kỳ nội dung nào trên các trang đó — ví dụ: những thứ bạn đã nhập vào các hộp văn bản — trước khi khởi chạy lại trình duyệt.

Khởi chạy lại Chrome sau khi bật cờ.

Duyệt và xem nó hoạt động như thế nào. Nếu bạn không thích, hãy quay lại màn hình Thử nghiệm của Chrome, thay đổi tùy chọn này về “Mặc định” và khởi chạy lại trình duyệt. Chrome sẽ ngừng làm rối màu trang web sau khi bạn tắt tùy chọn này.

Bạn cũng có thể thử các tùy chọn Force Dark Mode khác. Các chế độ khác nhau sẽ tạo ra các kết quả khác nhau trên các trang web. Một số trong số chúng thậm chí sẽ đảo ngược hình ảnh sáng, biến những hình ảnh đó thành tối. Điều này sẽ làm cho hình ảnh trông khác, tất nhiên, nhưng nó có thể thuận tiện nếu bạn muốn một màn hình tối nhất quán.

Đừng cảm thấy bắt buộc phải sử dụng chế độ tối nếu bạn không thích nó. Chế độ tối là hợp thời trang, nhưng nó có thể không thực sự tốt hơn cho bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn yêu thích chế độ tối .