Cách cài đặt iCloud cho máy tính Windows

Cách cài đặt iCloud cho máy tính Windows

Nếu bạn là người dùng iPhone, iPad và đang sử dụng máy tính Windows thì việc cài đặt iCloud rất cần thiết, hoặc dành cho những người xài Mac nhưng lại cài thêm Windows vào. Điều này sẽ giúp bạn đồng bộ dữ liệu lên iCloud Drive, ảnh từ máy tính dễ dàng hơn hay tải ảnh từ iCloud về máy.

Kiểm tra sức khỏe cho máy tính với Windows 10/11
5 cách chụp màn hình máy tính Windows đơn giản nhất
Kiểm tra Pin trên Laptop chạy Windows

Đầu tiên, tải về iCloud cho Windows tại ĐÂY

Đang tải iCloud_Windows.jpg…

Định dạng file khi tải về sẽ là iCloudSetup.exe, chọn Run

Đang tải iCloud_login_Windows.jpg…
Đăng nhập tài khoản Apple ID, nhớ là cùng tài khoản với trên iPhone, iPad của bạn, sau đó nó sẽ hỏi mã xác nhận được gửi về những thiết bị đó, nhập mã vào là xong.

Đang tải iCloud_windows_2.jpg…
 
Tick vào iCloud Drive, photos là quan trọng nhất để sync dữ liệu cho tiện, Bookmark thì lấy dữ liệu từ Chrome, khỏi tick cũng được. Sau đó nhớ nhấn Apply.

 

Cover: computerworld
 
Rufus 3.19 cho phép bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11