Cách để cài Windows 11 mà ko cần TPM 2.0

Hiện nay, nhiều máy tính không thể cài Windows 11. Đó là do máy các bạn không có TPM 2.0.

Link download bản Windows 11 Consumer Dev (21996.1)
TPM 2.0 là gì? Cách kiểm tra? Tại sao lại cần nó để cài Windows 11
Có thể nâng cấp miễn phí từ Windows 7 lên Windows 11

Dưới đây là cách để cài Windows 11 mà không cần TPM:

Bước 1: Vào boot cd Windows như bình thường.
Bước 2: Làm giống như cách cài Win 10 cho đến khi có thông báo ko thể cài đặt.
Bước 3: Nhấn Shift + F10 để vào cmd.
Bước 4: Nhập các dòng lệnh sau:
mountvol
D:
dir/w
cd sources
diskpart
list disk
sel dis n (n là số của disk (0,1,2,3,…))
lis par
conv gpt
cre par efi size=512
form fs=fat32 quick
ass letter w
lis par
cre par pri
form quick
ass letter Z
exit
dism /apply-image /imagefile:install.wim /index:4 /applydir:Z:\
bcdboot Z:\Windows /s W:
wpeutil reboot
Bước 5: Cài bình thường.
Xem video: