Cách reset mật khẩu Windows bị quên

Khi bạn quên mật khẩu máy tính trong windows hãy thử áp dụng cách này để lấy lại mật khẩu nhé

Hãy khởi động từ đĩa Windows > chọn tùy chọn “Repair your computer” từ góc dưới bên trái.
 

Tiếp tục cho đến khi bạn thấy tùy chọn để mở Command Prompt > chọn nó.
 

Trước tiên, hãy gõ vào lệnh sau:

copy c:windows\system32\sethc.exe c:

Sau đó đến lệnh:

copy c:windows\system32\cmd.exe c:windows\system32\sethc.exe
 

Bây giờ bạn có thể khởi động lại máy tính.

Đặt lại mật khẩu

Một khi màn hình đăng nhập đã hiện ra > nhấn phím Shift 5 lần > bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh của chế độ quản trị.
 

Bây giờ, để thiết lập lại mật khẩu chỉ cần gõ lệnh sau:

net user
 

Xong. Bây giờ bạn đã có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới rồi.

Để sau khi đăng nhập, mọi việc sẽ diễn ra giống như trước > cần đưa tập tin sethc.exe ban đầu trở lại. Hãy khởi động lại vào đĩa CD cài đặt > mở Command Prompt > gõ vào lệnh sau:

copy C:sethc.exe  C:windows\system32\sethc.exe