Cách tạo Hirent boot từ USB

Bình thường các bạn hay đùng đĩa Hiren boot để ghost hay chia ổ cứng, kiểm tra máy tính nhưng đối với máy tính không có ổ đĩa quang bạn có thể dùng USB để làm việc này

hiren-boot-usb

Bước 1
Chuẩn bị USB dung lượng 1GB hoặc cao hơn

Bước 2
  Tải về và chạy USB Disk Storage Format USB Disk Storage Format USBFormat.zip (34KB)
Screenshot

Bước 3
Tải và chạy grubinst_gui Grub 4 Dos grub4dos.zip (179KB) (Run as Administrator)
Screenshot

Bước 4
Cho đĩa BootCD (10.3 hoặc mới hơn) vào ổ CD và Copy toàn bộ file từ CD vào USB Flash Drive(bạn có thể copy từ file ISO tải tại đây:http://www.filecrop.com/24589834/index.html

Bước 5
Copy 2 file grldr and menu.lst from grub4dos.zip vào USB
Screenshot

Bước 6
Test USB Drive

Chúc các bạn thành công!