Cách xóa ký tự ¶ chữ P ngược trong Word

Nếu như ai từng làm việc với Word thì chắc hẳn sẽ có lần nhìn thấy ký tự ¶ (chữ P ngược trong word). Nhìn qua thì có vẻ như văn bản của mình bị lỗi thêm ký tự ¶ ở cuối dòng và trông rất ngứa mắt.

Thực ra đây là một tính năng trong word để kiểm tra xem văn bản có được tối ưu hay không. Biểu tượng ¶ hiện càng ít thì chứng tỏ văn bản của bạn được tối ưu tốt. Ví dụ đơn giản như việc bạn muốn cách 2 đoạn văn bản trong word ra xa nhau 1 chút, nhiều bạn sẽ nghĩ ngay tới việc nhấn Enter vài lần thì kết quả như sau

Cách xóa ký tự ¶ chữ P ngược trong Word - Hình 1

Trong khi đúng ra thì chúng ta phải tùy chỉnh khoảng cách giữa 2 đoạn văn bản (Paragraph) thì mới đúng chuẩn (cái này mình sẽ không nói chi tiết ở đây). Tuy nhiên vẫn còn nhiều lỗi khác, nên để việc biện soạn văn bản đỡ bị vướng mắt với ký tự này thì các bạn có thể tắt việc kiểm tra này đi bằng cách sau

Đối với Word 2007 trở lên thì các bạn vào  tab Home -> Click chọn biểu tượng ¶

Cách xóa ký tự ¶ chữ P ngược trong Word - Hình 2

Đối với Word 2003 thì các bạn cũng làm tương tự

Cách xóa ký tự ¶ chữ P ngược trong Word - Hình 3

Việc xóa ký tự ¶ này không hề làm ảnh hưởng hay thay đổi nội dung file word của bạn, chỉ là kiểm tra văn bản xem có được tối ưu và viết đúng cách hay chưa nên các bạn yên tâm.