Cài đặt Windows 7 từ USB

Bạn không có đĩa cài đặt windows 7 nhưng muốn cài đặt win 7, bạn có thể tạo một USB boot để cài đặt với công cụ Windows 7 USB/DVD download tool do Microsoft cung cấp

cài win 7 từ usb

Hướng dẫn thực hiện cài windows 7 từ usb

Tải chương trình tại đây
1. Cắm USB vào máy, nhớ sao lưu tất cả dữ liệu trên USB lại nhé, chạy chương trình vừa cài đặt có giao diện như sau: 
2. Các bạn thực hiện theo các bước như trong hình

windows-7-usb-dvd-download-tool.jpg

 

Mở chương trình nhấn Brown để chọn đến file ISO chứa bộ nguồn win 7 (Win 8 làm tương tự).Xong click next để tiếp tục

 windows-7-usb-dvd-download-tool.jpg


Nhấn USB Device để chọn USB ghi bộ cài win 7, nếu có nhiều USB trên máy thì nên chọn cẩn thận, nếu không dữ liệu trên USB sẽ bị xóa

 

windows-7-usb-dvd-download-tool.jpg

Nhấn Begin copy để bắt đầu. Bảng thông báo hiện ra, nhấn Erase USB Device để xác nhận xóa dữ liệu

 

windows-7-usb-dvd-download-tool.jpg

Quá trình ghi bắt đầu, các bạn đợi tí để máy tính ghi dữ liệu lên USB, tùy vào USB và tốc độ máy tính mà quá trình này nhanh hay chậm nhưng thường thường thì khoảng 5 -10 phút.

windows-7-usb-dvd-download-tool.jpg

Khi xuất hiện bản thông báo trên thì quá trình đã hoàn tất. Các bạn tắt chương trình và sử dụng được rồi đấy.

Reset máy tính và chọn boot từ USB và cài đặt Windows 7 bình thường như trên đĩa

Chúc các bạn thành công