Cấu hình modem thành switch

Cấu hình modem thành switch

Bạn có 2 cái modem dùng chung trong 1 mạng LAN và nếu modem này của cùng 1 nhà cung cấp hoặc 2 nhà cung cấp khác nhau mà trùng địa chỉ IP vào modem gây xung đột dẫn đến mất mạng, chậm mạng, mạng chập chờn,vì thế bạn cần chuyển một cái thành switch để sử dụng theo hướng dẫn sau

1. Trong Network > LAN > DHCP Setup mình setup cái DHCP của nó để None

2. Network > LAN > IP để cái IP khác với modem gốc kia

Ví dụ : Modem thứ 1 nối trực tiếp với line ADSL có ip 192.168.1.1 thì cái thứ 2 (dùng thay switch ) thì set là 192.168.1.2