Giới thiệu về Citrix XenApp

Công việc đầu tiên của mình tại Rossmap là nghiên cứu để triển khai phần mềm Citrix XenApp cho Đoàn 6. Chỉ là làm sao cài đặt triển khai một phần mềm nghe như có vẻ đơn giản nhưng mà làm với thấy nó không dễ dàng như ăn kẹo :-s

Thôi không chém luyên thuyên nữa. Tất cả có thể tìm thấy ở citrix.com nhưng mình giới thiệu qua về phần mềm này

Citrix

  1. Phần mềm giúp triển khai quản lý tập trung các ứng dụng trên 1 hệ thống máy tính giữa Server và các máy clients khác.
  2. Các phần mềm chỉ cần cài đặt trên máy chủ và phân cho các máy trạm để sử dụng.
  3. Các máy trạm không cần cài đặt phần mềm đó mà chỉ cần cài đặt một plugin hỗ trợ rồi đăng nhập vào trên một giao diện web và sử dụng các ứng dụng được cấp.
  4. Tất cả các dữ liệu mà các máy trạm sử lý sẽ được lưu lại trên máy chủ.
  5. Có thể coi nó như là 1 addon của Remote desktop cho win Server.
  6. Phần mềm thích hợp cho việc triển khai quản lý nhiều máy trạm và các phần mềm được sử dụng đồng loạt cho các máy trạm, giúp giảm thiểu thời gian cài đặt cấu hình và chi phí cho phần cứng

Bạn nào đang cần tìm hiểu có thể liên hệ với mình để trao đổi nhé