Hệ Thống

Cách tắt máy tính trong mạng LAN

Cách tắt máy tính trong mạng LAN

Máy tính của bạn đang ở trong một mạng LAN và bạn muốn tắt hay reset một máy khác trong cùng mạng LAN đó nhưng không muốn phải chạy sang tân nơi tắt thì đây là...

Cài đặt Windows 7 từ USB

Cài đặt Windows 7 từ USB

Bạn không có đĩa cài đặt windows 7 nhưng muốn cài đặt win 7, bạn có thể tạo một USB boot để cài đặt với công cụ Windows 7 USB/DVD download tool do Microsoft cung cấp

Cách tạo Hirent boot từ USB

Cách tạo Hirent boot từ USB

Bình thường các bạn hay đùng đĩa Hiren boot để ghost hay chia ổ cứng, kiểm tra máy tính nhưng đối với máy tính không có ổ đĩa quang bạn có thể dùng USB để làm...

Hiện tất cả các file ẩn bằng 1 click

Hiện tất cả các file ẩn bằng 1 click

Các bạn gặp hiện tượng khi kết nối thẻ nhớ, USB vào máy tính, các file hay thư mục đột nhiên biến mất, xem properties vẫn thấy dung lượng nhưng không thấy hiển thị bất cứ file hay folder...

Hướng dẫn vào BIOS các hãng máy tính

Hướng dẫn vào BIOS các hãng máy tính

BIOS được xem như là chương trình được chạy đầu tiên khi máy tính khởi động. Chức năng chính của BIOS là chuẩn bị cho máy tính để các chương trình phần mềm được lưu...