Hướng dẫn cắm dây power reset và led cho main

Hướng dẫn cắm dây power reset và led cho main

Phía trên khuyết 1 chân là dây nguồn, Reset dưới nguồn, còn đèn Led HDD và Power Led nằm ở vị trí tiếp theo, xem hình dưới