Hướng dẫn cắm dây power reset và led cho main

Phía trên khuyết 1 chân là dây nguồn, Reset dưới nguồn, còn đèn Led HDD và Power Led nằm ở vị trí tiếp theo, xem hình dưới

 

Tìm hiểu về virus máy tính và cách phòng chống
Các hệ điều hành phổ biến của máy tính
Tắt các chương trình không cần thiết khi khởi động máy tính

Quản lý dữ liệu máy tính