Hướng dẫn chuyển blog yahoo 360 sang blog wordpress.com

Blog yahoo đã đóng cửa và một kho bài viết rất lớn cũng bị đóng gói lại cho từng bloger và tải vể tại trang download.blog.yahoo.com và chỉ các bloger này xem được, Nếu các bạn muốn chuyển toàn bộ bài viết này sang các nền tảng blog khác như wordpress hay blogger thì đều có thể làm được. Bài này hướng dẫn bạn chuyển dữ liệu bài viết qua blog wordpress

yahoo-to-wordpress.jpg

Đầu tiên để chuyển qua blog của wordpress các bạn cần tạo 1 blog cho mình tại trang wordpress.com

Sau đó các bạn vào trang download.blog.yahoo.com đăng nhập và tải toàn bộ dữ liệu ở blog yahoo về sẽ được 1 tệp tin file nén .zip

Sau đó đăng nhập vào blog mà bạn vừa tạo ở wordpress để nhập dữ liệu bài viết vừa tải về làm như sau

Đăng nhập vào trang quản trị blog với đường dẫn http://ten-ban-dang-ky.wordpress.com/wp-admin

Sau đó chọn vào mục Công cụ-> chọn Nhập vào

blog-yahoo-to-wordpress01.jpg

Sau đó chọn mục Yahoo! 360

blog-yahoo-to-wordpress02.jpg

Sau đó một bảng hiện ra chọn vào nút Browse tìm đến thư mục để file dữ liệu .zip mà bạn tải ở yahoo blog về

sau đó cọn nút Tải tập tin lên và nhập

blog-yahoo-to-wordpress03.jpg

Sau khi ấn blog wordpress sẽ xử lý  bạn sẽ đợi một thời gian để hoàn thành bước nhập tùy vào độ lớn của dữ liệu bạn tải lên

Sau khi hoàn thành một email sẽ được gửi đến thông báo cho bạn đã hoàn thành

Sau đó bạn đăng nhập vào blog wordpress và xem các bài đã nhập

Chú ý các bài nhập vào sẽ ở dạng bản nháp bạn cần public cho các bài đó mới hiển thì được trên blog

Chúc các bạn thực hiện thành công