Hướng dẫn sử dụng Master Password trong firefox

Bạn có nhiều tài khoản trên nhiều website và không muốn gõ lại hoặc sợ nhầm lẫn mật khẩu giữa các tài khoản thì hãy dùng tính năng Master password trong trình duyệt firefox, với cách này bạn chỉ phải nhập mật khẩu chung cho tất cả các trang và mật khẩu đăng nhập vào web sẽ tự động được lưu và đăng nhập cho bạn

Tạo Master password.

Mặc đinh firefox không sử dụng tính năng này để tạo các bạn làm như sau:

  1. Chọn vào mục Options như hình vẽ

Master-password-firefox

  1. Chọn tab  Security .
  2. Đánh dấu vào Use a master password. Master Password - Win2
  3. Đặt mật khẩu cho nó.
  4. Nhập lại mật khẩu lần 2

Master-password-firefox

 5. Chọn OK

Gỡ bỏ master password

1. Bạn vào lại mục Security như trên và bỏ chọn vào mục Use a master password sau đó nhập mật khẩu mà bạn đã đặt rồi ấn ok là bạn đã gỡ bỏ được tính năng này

Thay đổi Master password

1. Bạn vào lại mục Security như trên và  chọn vào mục Change master password sau đó nhập mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới 2 lần rồi chọn OK

Khi đăng nhập vào trang web nào bạn đã lưu mật khẩu thì nó sẽ hiện 1 bảng bắt bạn điền vào mật khẩu của master password rồi mới tự nhập tên tài khoản và mật khẩu để bạn đăng nhập vào web

Master-password-firefox