Hướng dẫn xuất dữ liệu blog Yahoo

Blog Yahoo sẽ đóng cửa vào ngày 17-01-2013 nhưng sau ngày đó các bạn vẫn có thể vào được Blog để xuất dữ liệu của trang blog để chuyển sang các nền tảng blog khác như wordpress hay Bloger. Bài này hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu của blog yahoo

yahoo-blog-close.jpg

Chú ý :
- Công cụ tải sẽ có sau ngày 17/1/2013, từ giờ tới đó nếu các bạn vào link download.blog.yahoo.com thì sẽ không được nha
- Blog vnteam sẽ vẫn vào được sau ngày 17/1/2013 nên mọi người cứ yên tâm nha.

Quá trình xuất dữ liệu gồm 3 bước sau:

Bước 1:
Nhấn vào nút XUẤT DỮ LIỆU (EXPORT) trong trang download.blog.yahoo.com để đồng ý bắt đầu quá trình xuất dữ liệu.
Bước 2:
 Sau khi nhấn nút, bạn có thể tắt máy và chờ cho hệ thống xuất dữ liệu hết. Khi quá trình xuất dữ liệu hoàn tất (quá trình này có thể mất đến 72 giờ) Yahoo! sẽ mail thông báo cho bạn kèm với link để bạn tải dữ liệu.
Bước 3:
Trở lại trang này và tải (download) các file dữ liệu.

CHÚ Ý:

• Công cụ này chỉ hỗ trợ cho người dùng blog Yahoo! Blog Vietnam. Nếu bạn đăng ký blog tại các server khác (Taiwan, Korea, hongkong) thì không tải được
• Công cụ này có thể giúp bạn xuất lưu trữ các bài viết, bình luận bài viết và hình ảnh từ Yahoo! Blog Vietnam, tuy nhiên Yahoo! không thể cam kết về mức độ hoàn thiện và chính xác hoàn toàn so với nội dung gốc. 
• Công cụ và trang tải nội dung này chỉ hoạt động từ ngày 17/01/2013 đến ngày 14/03/2013.
• Vì quá trình xuất dữ liệu mất khá nhiều thời gian nên Yahoo! kiến nghị các bạn nên tiến hành Bước 1 (nhấn nút đồng ý xuất dữ liệu) trước ngày 09/03/2013 để đảm bảo bạn còn đủ thời gian để tải dữ liệu nến về lưu trữ trước khi công cụ hết hạn

Sẽ có bài hướng dẫn chuyển sang blogger wordpress cho các bạn ở các bài viết tiếp theo :)