Khắc phục lỗi 500 - Internal Server Error khi sử dụng .htaccess

Một số code sử dụng file .htaccess thường hay bị lỗi 500 – Internal Server Error cách khắc phục như sau

mở file .htaccess tìm
Options +FollowSymlinks
Options -Indexes
Bỏ 2 dòng này đi Chúc bạn thành công