MacOs

Hướng dẫn Restore và Revive máy Mac M1

Hướng dẫn Restore và Revive máy Mac M1

Kể từ khi Apple chuyển sang Apple Silicon, cách khôi phục cài đặt gốc (restore) và phục hồi (revive) máy đã có sự thay đổi so với phiên bản chạy CPU Intel. Tuy...