Một số phím tắt cơ bản cho người dùng Macbook

Mình chia sẻ một vài mẹo & thủ thuật cơ bản cho người mới mua và sử dụng máy tính Mac, MacBook cũng như mới làm quen với nền tảng macOS. Thật ra để mà chia sẻ thủ thuật thì có muôn vàn thứ để chia sẻ, nhưng lưu ý đây chỉ là "cơ bản" để bạn làm quen với Mac mà thôi, qua đó bạn có thể làm việc hay học tập hằng ngày với những gì bạn nắm bắt và sử dụng Mac. 

25 phím tắt trên Macbook người dùng nên biết
Cách chia cửa sổ ứng dụng thành 1/2 hoặc 1/4 màn hình trong macOS
Hướng dẫn tắt Gatekeeper (Bật tùy chọn Anywhere) trên MacOs

Danh sách phím tắt MacOs

Bước đầu tiên bạn cần làm quen với phím tắt trước, vì đây là đièu quan trọng và cơ bản nhất để giúp bạn sử dụng máy được nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Phím Command sẽ là phím chính để bạn thao tác với mọi phím tắt trên nền tảng Mac, bao gồm:

 • Command + C: Copy
 • Command + V: Dán
 • Command + X: Cắt
 • Command + A: Chọn toàn bộ
 • Command + B: in đậm chữ
 • Command + I: Chữ nghiêng
 • Command + U: Chữ gạch dưới
 • Command + Z: undo
 • Command + Y: redo
 • Command + option + esc: Mở cửa sổ force quit để thoát hẳn ứng dụng
 • Command + W: Tạm đóng cửa sổ app đang dùng
 • Command + Q: Đóng và thoát hẳn cửa sổ app đang dùng (lưu ý bấm nhầm phím này khi làm việc là thốn lắm)
 • Command + M: Thu nhỏ cửa sổ app đang dùng
 • Command + tab: Hiển thị các tab đang chạy, tay nhớ giữ phím Command và bấm tab để di chuyển qua lại các tab đó.

Phím tắt chụp màn hình:

 • Command + shift + 3: Chụp toàn bộ màn hình
 • Command + shift + 4: Chụp màn hình tuỳ chọn theo vùng quét
 • Command + shift + 5: Chụp cửa sổ app

Ảnh chụp màn hình sẽ được đưa ra ngoài desktop theo dạng file png

Phím tắt trong Safari:

 • Command + N: Mở cửa sổ mới
 • Command + T: Mở Tab mới
 • Command + Shift + T: Mở lại Tab vừa mới đóng
 • Command + R: Load lại Tab
 • Command + Shift + N: Mở cửa sổ ẩn danh

Spotlight: Tìm kiếm mọi thứ

Bạn nên làm quen với spotlight, đây là công cụ tìm kiếm trên Mac, bạn có thể tìm kiếm mọi thứ bằng spotlight từ app, tập tin, hình ảnh, file,... Kể cả bạn có thể đổi định lượng nhanh như 1 mile bằng bao nhiêu kilomet, vân vân,...

Phím tắt cho Spotlight Search là: Command + Space

Cách xem lại mật khẩu Wi-Fi đã truy cập trên MacOs