Quét IP mạng LAN của bạn với Advanced IP Scanner 1.5

Quét IP mạng LAN của bạn với Advanced IP Scanner 1.5

Advanced IP Scanner 1.5 là phần mềm hỗ trợ bạn quét các dải IP tìm kiếm địa chỉ IP của các máy tính đang truy cập trong mạng LAN của bạn, xem các máy nào đang bật hay tắt

Đồng thời nó cũng có thêm 1 số chức năng như tắt máy tính khác trong LAN ngay trên chương trình

Các sử dụng bạn chỉ cần cài đặt và chạy chương trình sau đó nhập dải IP cần quét và ấn vào nút Scan

Link tải Advanced IP Scanner tại đây