Cách xóa ký tự ¶ chữ P ngược trong Word

Cách xóa ký tự ¶ chữ P ngược trong Word

Cách xóa ký tự ¶ chữ P ngược trong Word

Nếu như ai từng làm việc với Word thì chắc hẳn sẽ có lần nhìn thấy ký tự ¶ (chữ P ngược trong word). Nhìn qua thì có vẻ như văn bản của mình bị lỗi thêm ký tự...