Google Play

Cách hủy đăng kí ứng dụng trên Google Play

Cách hủy đăng kí ứng dụng trên Google Play

Nếu các bạn đang dùng (hoặc dùng thử) một số ứng dụng, trò chơi trên Google Play mà trả phí hàng tuần, hàng tháng nhưng hiện tại không muốn dùng nữa...