hướng dẫn torrent

Hướng dẫn download bằng torrent

Hướng dẫn download bằng torrent

Giống như bài viết về hướng dẫn sử dụng winrar trước bài này cũng dành cho những người chưa biết torrent nó là cái gì để làm gì dùng như nào nhé. Ai...