Magic Camera

Bản quyền miễn phí Magic Camera v.8.5

Bản quyền miễn phí Magic Camera v.8.5

Magic Camera là công cụ hỗ trợ cho việc tạo các hiệu ứng hình ảnh sau đó đưa lên MSN Messenger, Yahoo Messenger, Camfrog, ooVoo, Skype v.v... Nếu sở hữu Webcam, bạn cũng có thể cong cụ để sử...