tạo boot usb

Cách tạo Hirent boot từ USB

Cách tạo Hirent boot từ USB

Bình thường các bạn hay đùng đĩa Hiren boot để ghost hay chia ổ cứng, kiểm tra máy tính nhưng đối với máy tính không có ổ đĩa quang bạn có thể dùng USB để làm...