tắt máy tính qua LAN

Cách tắt máy tính trong mạng LAN

Cách tắt máy tính trong mạng LAN

Máy tính của bạn đang ở trong một mạng LAN và bạn muốn tắt hay reset một máy khác trong cùng mạng LAN đó nhưng không muốn phải chạy sang tân nơi tắt thì đây là...