theo dõi máy tính

Hướng dẫn dùng Keylog và cách ngăn chặn

Hướng dẫn dùng Keylog và cách ngăn chặn

Có rất nhiều cách có thể hack mật khẩu của bạn, phần hôm nay mình sẽ giới thiệu về 1 phần mềm rất ư là nổi tiếng trong Underworld ( Thế giới ngầm dành cho hacker ) -- > Perfect Keylog....