thủ thuật word

Hướng dẫn cách tạo mục lục tự động cho Word

Hướng dẫn cách tạo mục lục tự động cho Word

Trong quá trình làm báo cáo, tài liệu, luận văn… bạn thường phải tạo mục lục để người xem dễ dàng tìm kiếm/tra cứu. Tuy nhiên việc tạo mục lục thủ công thường mất rất...

Cách sắp xếp tên theo thứ tự chữ cái trong Word

Cách sắp xếp tên theo thứ tự chữ cái trong Word

Khi xử lý bảng biểu Word, đặc biệt với bảng dữ liệu có Họ tên thì chúng ta cần phải sắp xếp nội dung theo bảng chữ cái ABC (từ A đến Z). Điều này sẽ giúp người xem dễ dàng...