Tải phần mềm Turbo Pascal và Turbo C++

Turbo Pascal và Turbo C++ là 2 chương trình hỗ trợ lập trình Pascal, C, C++ cơ bản up lên cho các bạn học sinh sinh viên cần thì tải nhé

turbo-pascal.jpg

Link bản chạy luôn bạn chỉ cần giải nén ra vào BIN rồi chạy tệp tin TC.EXE hoặc TP.EXE là được

Turbo Pascal: tại đây

Turbo C++ tại đây

Link tải bản cài đặt của Turbo C++:tại đây . Các bạn cài như 1 chương trình bình thường và cũng vào BIN chạy TC.EXE nhé

Chúc các bạn học tốt lập trình