Thêm font cho website với font-face

Hôm nay search được cách thêm font cho cái website đang làm cho bên luật nên share lên cho các bạn nào cũng đang tìm nhé, bạn nào biết rồi thì thôi :-j

Với CSS2:

Chuẩn bị font mà bạn muốn thêm rồi sau đó

Thêm vào file css của bạn đoạn sau,ở đây mình để font trong thư mục fonts nên Url là fonts/VNF-Optima.tff

@font-face {
       font-family:VNF-Optima;
       src: local("VNF-Optima"), url("fonts/VNF-Optima.ttf") format("truetype");
       font-weight: normal;
       font-style: normal;
}

Sau đó gọi ra dùng như bình thường:font-family:VNF-Optima;

Với CSS3

@font-face { font-family: Delicious; src: url('Delicious-Roman.otf'); } @font-face { font-family: Delicious; font-weight: bold; src: url('Delicious-Bold.otf'); }

Chúc các bạn thành công