Tích hợp YouTube Plugin vào FCK Editor

FCK Editor là bộ source hỗ trợ soạn thảo mà các coder hay dùng để cho vào web của mình. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn thêm nút chèn video từ youtube vào bộ soạn thảo này

Tải bản mới nhất của YouTube Plugin tại:

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=215257&package_id=260057&release_id=651317

Sau đó làm như sau:

1. Copy  thư mục YouTube  vào fckeditoreditorplugins ( nếu chưa có thư mục plugins thì tạo ra)

2. Thêm vào cuối file fckeditorfckconfig.js dòng sau :

              FCKConfig.Plugins.Add( 'youtube', 'en,ja' ) ;

3. Thêm YouTube vào mục Default ToolBar trong fckconfig.js như sau:

              FCKConfig.ToolbarSets["Default"]= 'Image', 'Flash', 'YouTube'

Ok check bộ editor của bạn