Văn phòng

Dịch đa ngôn ngữ trên google sheet, excel

Dịch đa ngôn ngữ trên google sheet, excel

1. Dịch trên Google Sheet. Mở Google Sheet https://www.google.com/intl/vi_VN/sheets/about/ Chọn cá nhân đăng nhập Gmail. Mở Google Sheet, tạo 2 cột. Một cột là từ chúng ta cần dịch, cột thứ 2...

Một số cách làm tròn số trong Excel

Một số cách làm tròn số trong Excel

Đối với dân văn phòng phục vụ công việc tính toán, công cụ Excel được sử dụng rất nhiều. Trong quá trình tính toán có phép nhân chia thì kết quả...

Cách xóa ký tự ¶ chữ P ngược trong Word

Cách xóa ký tự ¶ chữ P ngược trong Word

Nếu như ai từng làm việc với Word thì chắc hẳn sẽ có lần nhìn thấy ký tự ¶ (chữ P ngược trong word). Nhìn qua thì có vẻ như văn bản của mình bị lỗi thêm ký tự...