Video hướng dẫn ghost và bung ghost trên máy tính

Việc ghost lại hệ điều hành không khuyến khích làm nhiều lần vì nó không tốt cho tuổi thọ của ổ cứng tuy nhiên Notron Ghost vẫn là 1 tiện ích rất hữu dụng để sao lưu phục hồi hệ điều hành, bài này là 2 video hướng dẫn bạn ghost và bung ghost để sao lưu và phục hồi hệ điều hành

Ghost.jpg

Hướng dẫn tạo file ghost

Hướng dẫn bung ghost